WEB SİTESİ SORUMLULUK REDDİ

Maltepe kurye adresinde tarafımızca sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Sitedeki tüm bilgiler iyi niyetle sağlanmıştır, ancak sitedeki herhangi bir bilginin doğruluğu, yeterliliği, geçerliliği, güvenilirliği, kullanılabilirliği veya eksiksizliğine ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti vermiyoruz.

Sitenin kullanımından veya sitede verilen herhangi bir bilgiye güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir koşulda size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır. Siteyi kullanımınız ve sitedeki herhangi bir bilgiye güvenmenizin riski tamamen size aittir.

HARİCİ BAĞLANTILAR SORUMLULUK REDDİ

Site, başka web sitelerine bağlantılar veya üçüncü taraflara ait veya onlardan kaynaklanan içerikler veya web sitelerine bağlantılar ve afişlerdeki veya diğer reklamlardaki özellikleri içerebilir (veya site aracılığıyla yönlendirilebilirsiniz). Bu tür harici bağlantılar tarafımızca incelenmez, izlenmez veya doğruluk, yeterlilik, geçerlilik, güvenilirlik, kullanılabilirlik veya eksiksizlik açısından kontrol edilmez.

Site aracılığıyla bağlantı verilen üçüncü taraf web siteleri veya herhangi bir web sitesi veya herhangi bir banner veya diğer reklamla bağlantılı özellik tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini garanti etmiyoruz, onaylamıyoruz, garanti etmiyoruz veya bunlarla ilgili sorumluluk üstlenmiyoruz. Siz ve üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcıları arasındaki herhangi bir işlemin tarafı olmayacağız veya herhangi bir şekilde izlenmesinden sorumlu olmayacağız.

İŞTİRAKLER SORUMLULUK REDDİ

Site, bağlı kuruluş web sitelerine veya platformlarına bağlantılar içerebilir ve bu tür bağlantıları kullanarak bağlı kuruluş web sitesinde tarafınızca yapılan herhangi bir satın alma işlemi için bir bağlı kuruluş komisyonu almıyoruz.

PROFESYONEL SORUMLULUK REDDİ

Site profesyonel tavsiye içeremez ve içermemektedir. Bilgiler yalnızca genel bilgilendirme ve hizmetlerimizin tanıtımı için sağlanmıştır ve profesyonel tavsiye yerine geçmez. Buna göre, bu tür bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce uygun profesyonellere danışmanızı öneririz. Herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Bu sitede yer alan herhangi bir bilginin kullanımı veya güvenilmesi yalnızca kendi sorumluluğunuzdadır.

GÖRÜŞLER SORUMLULUK REDDİ

Site, ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin kullanıcılarının referanslarını içerebilir. Bu referanslar, bu tür kullanıcıların gerçek yaşam deneyimlerini ve görüşlerini yansıtır. Ancak, deneyimler söz konusu kullanıcılara özeldir ve ürün ve/veya hizmetlerimizin tüm kullanıcılarını temsil etmeyebilir. Tüm kullanıcıların aynı deneyimlere sahip olacağını iddia etmiyoruz ve siz de varsaymamalısınız. Bireysel sonuçlarınız değişebilir.

Sitedeki referanslar metin, ses ve/veya video gibi çeşitli biçimlerde sunulur ve yayınlanmadan önce tarafımızca incelenir. Dilbilgisi veya yazım hatalarının düzeltilmesi dışında, Sitede kullanıcılar tarafından verildiği şekliyle aynen görünürler. Bazı referanslar, tam referansın genel halkla ilgili olmayan konu dışı bilgiler içerdiği durumlarda kısalık uğruna kısaltılmış olabilir.

Referanslarda yer alan görüş ve görüşler tamamen bireysel kullanıcıya ait olup, bizim görüş ve düşüncelerimizi yansıtmamaktadır. Referans sağlayan kullanıcılarla bir bağlantımız yoktur ve kullanıcılara referansları için ödeme yapılmaz veya başka bir şekilde tazmin edilmez.